Bjørnsmartnans historie

Av Stein O. Mathisen

               

Bjørnsmartnan skal i sin tid ha vært det største kystmarkedet i Norge, og nest største marked i landet etter Grundset, som var et innlandsmarked.

Hvor gammel er Bjørnsmartnan? Det er et spørsmål som er vanskelig å besvare. Det synes imidlertid å ha foregått handel her helt tilbake til sein middelalder. Myntfunn fra 1500-tallet bekrefter dette. I tillegg til norsk mynt, er det særlig svenske og russiske penger som er funnet i kjerneområdet for gamle Bjørnsmartnan.

I 1754 ble Bjørnsmartnan offisielt opprettet ved en kongelig resolusjon, og i årene som fulgte var Bjørnsmartnan på ulike felt “livsnødvendigheta” for mange.

Så kom den “nye” tida. Den religiøse vekkelsen og folkelig reising gikk over landet. Store systemomveltninger preget samfunnet. Nye oppfinnelser ga oss “en ny verden”.

I Bjørnsmartnans-sammenheng skjedde det alvorlige ting i denne tida. Markedet ble kraftig svekket da en storbrann i 1889 la ca. 160 hus i aske. Det var halvparten av alle husene på Bjørn. I 1882 ble Bjørnsmartnan offisielt nedlagt, men markedet fortsatte ennå i 50 år som handelsstevne og en slags sommerfest, fram til 1939.

1870-åra var “gullalderen” for Bjørnsmartnan hva oppslutning angikk. Vel 3000 besøkende og ca. 100 handlende. Med fullastede jekter, fembøringer og mindre båter kom folk og varer til Bjørnsmartnan fra hele landet. Utlendinger møtte også opp, særlig svensker og finner.

Det ble solgt og byttet varer, det ble spist og drukket, karusellen suste rundt med mengder av folk, positivmusikken gjorde folk danseglade. Livet var herlig for de fleste; kjærestetid og festtid hele døgnet. Og for dem som uforskyldt tok seg en blund, fikk salutten fra martnanskanonen dem raskt på fote igjen. Den varslet handelsstart og -stopp morgen og kveld. Kanonen er bevart og vil varsle martnansfolket også i vår tid.

Ett produkt av den gamle Bjørnsmartnan, som vi fremdeles nyter godt av, er det lokale trafikkselskapet, Helgelandske AS. Det ble stiftet på Bjørnsmartnan i 1867 under navnet Det Helgelandske Dasmpskibsselskab.

Bjørnsmartnan i nyere tid

Etter en pause på 42 år ble Bjørnsmartnan i 1981 igjen vekket til live. Ildsjeler la i regi av UL Bjørn fram et konsept for et nytt arrangement. Med utallige involverte og en fantastisk dugnadsånd fra alle alderskategorier, ble det en svært vellykket oppstart.

Fra 1986 har Bjørnsmartnan vært en egen, sjølstendig organisasjon. “Martnan”, som den heter lokalt, har etter hvert oppnådd offisiell anerkjennelse og er i dag ett av Nordland fylkeskommunes prioriterte arrangement innenfor rammene av “Kulturdager i Nordland”. Sammen med et fåtall andre prioriterte kulturarrangementer, skal vi presentere mangfoldet innenfor kulturlivet i fylket.

Fra 1990 har Bjørnsmartnan blitt avviklet annet hvert år i turnus med Petter Dass-dagene på Alstahaug og i Sandnessjøen. Etter arrangementene i 1981, -82, -83, -85, -86, -87,-88, -89, -90, -92, -94, -96 og -98, -00, 02,-04, -06.

Etter noen år med stillhet frem til 2014, har det kommet til nye og yngre krefter som igjen har startet opp med Bjørnsmartnan. De jobber nå med at Bjørnsmartnan skal arrangeres hvert år og utvikle det til å bli som det en gang var. Vi ønsker dere alle velkommen til Bjørnsmartnan 2017.