Handel

Bestilling av markedsplass/ bod

Husk å anmerke om bestillingen gjelder tradisjonell marked (håndverk, kunst, husflid), eller vanlig marked.
For salg av matprodukter må selgere selv skaffe godkjenning av Mattilsynet.

Vennligst oppgi hvilke produkter du selger og hvilke dager du skal delta.

Bestilling av bod/ markedsplass, kontakt Einar:

  • Einar Andersen
  • Epost: einar.andersen@yahoo.no
  • Mobil: 908 83 072
Foto: Therese Larsen