Bjørnsmartnan 6. – 7. juli 2019

Bjørnsmartnan er et kystmarked med lange tradisjoner, allerede i 1754 ble Bjørnsmartnan offisielt opprettet ved en kongelig resolusjon. Bjørnsmartnan arrangeres på Bjørn på Dønna utenfor Sandnessjøen, handel og kultur er fremdeles viktige opplevelser.


Våre støttespillere: